RESULTS ONLINE NOW

WEEKEND OF CHAMPIONS RESULTS 2017

 

Street Legal Car ASL:                                        Street Legal Car BSL:
1Ferdi van den Berg                                                1Cjano Tieleman
2de Tanguy Gouverneur
3de Christiaan Kolling

Street Legal Car CSL:                                        Street Legal Car DSL:
1Patrick Honders                                                     1Johan Rijs
2de Jan Schut

Street Legal Car OUTLAW:                            XS Extreme Street:
1Martin Damen                                                        1e Gino de Jong
2de Arjan Franken                                                        2de Winesh Akloe
3de Peter Faarvang                                                      3de Edwin Hoogland

SMB Street Legal Bike:                                    Jr. Dragster
1e   Robert Seuren                                                       1e   Cheyenne Visser
2de  Taymir Koeiman                                                   2de  David Celestin
3de  Erwin van den Belt                                          3de Max Timmers

PRO ET:                                                                 Super Pro ET:
1e   Cas van de Mosselaar                                        1e  Jens Konnecke
2de  Arie Wester                                                            2de  Maurice van der Laan
3de  Gerjan Wolbers                                                    3de Andreas Pleuss

Jr. Drag Bike:                                                      Super Street Bike:
1e   Meggie Talbot                                                        1e   Valentijn Sandtke
2de  Wichard Veldman
3de  Jan van Schie

Funny Bike:                                                        Super Twin Top Gas:
1e   Jacky Olie                                                               1e   Herman Jolink
2de  Marc van de Boer

DEMO SCOOTER:                                            MOST PSB:
1e   Rob Rook                                                             1e   Jerald Willems

Best Wheelie:
1e   Mike Hollaar

============================================================================================================================

 

Subscription for “Weekend of Champions” September 29th, 30th and October 1st  

Dear Dragracer,

We hereby inform you in regards to the Quartermile drivers meeting of Sunday August 27th.
We first would like to thank all whom where present at the drivers meeting, also to all others that could not be present but did give us their input and support.

The Quartermile organization in combination with the drivers discussed the possibilities, cost and work that need to be in place when organizing an official Dragrace event at Airfield Drachten. In this meeting the organizer shared a total cost and production sheets to all whom where present. We had a good look at all that is needed to organize a good and safe race, and brainstormed about the possibilities to make it more cost effective. The organization gave everyone the opportunity to give their input in regards to what they deemed necessary at an event. After agreeing to what the city, insurances, drivers and organization need, we have come to a total production cost (amount needed to organize a racers event) of €40.000. A total savings of €30.000.

In agreement with drives, the following Participation cost:
100 paid participants €400
150 paid participants €270
200 paid participants €200 (200 maximum drivers allowed)

Participation Pro-Class includes:                Participation Street-Class includes:
1 driver ticket                                                      1 driver ticket
3 start crew tickets                                            1 start crew tickets
1 crew ticket                                                         3 crew tickets
Showers                                                                 Showers
Power                                                                      Power
(Ordering Extra start crew tickets available on the entry form).

When the first 100 drivers have paid the €400 participation costs 2 weeks (Friday September 15th) before the September 2017 event, the race will take place.

Any extra amounts received by participants, will be returned to all drivers who have already paid.
For example:
100 drivers at €400 is 40.000 (event will take place).
110 drivers at €400 is 44.000
€44.000 – €40.000 = €4000 extra income
€4000 divided by 110 drivers is €36
Every driver receives €36 back

So the cost then becomes €400 – €36 = €364 each.
The more paid participations, the cheaper it gets for everyone.

To get the costs as low as possible it’s time we all call other racers to sign up and race with us, find sponsors for the necessary materials and/or financials. This is the only solution if we want to keep on racing in Drachten.

We all want to keep the race going, so lets all make it happen!!!

For more information or enquiries please mail us at info@quartermile.nl

SEE YOU AT THE RACES !!!

=============================================================

Aanmelding voor “Weekend of Champions” September 29th, 30th and October 1st  

Beste Dragracer,

Hierbij willen wij u op de hoogte brengen van de zaken die besproken zijn tijdens de Quartermile rijdersbijeenkomst van zondag 27 augustus en de gemaakte afspraken.

Als eerste willen wij allen die aanwezig waren bedanken voor de input, tevens een dank naar allen die niet aanwezig konden zijn maar wel hun input en support hebben gecommuniceerd.

De Quartermile organisatie in samenwerking met de rijders hebben gekeken naar de mogelijkheden, betalingen en werkzaamheden die verricht dienen te worden om een goed en veilig Dragrace event te realiseren op Vliegveld Drachten. In de meeting heeft iedereen een kosten en productie lijst ontvangen, gezamenlijk hebben wij gekeken naar de mogelijkheden om de evenementen financieel aantrekkelijker te maken. Alle aanwezigen hebben de mogelijkheid gekregen om uit eigen inzicht, ideeën, persoonlijk belangen aan te geven wat men tijdens een event willen, en wat dit mag kosten. Daarnaast hebben wij gekeken wat er voor de gemeente, verzekeringen, deelnemers, KNAF, KNMV en organisatie aanwezig dienen te zijn tijdens een event. Wij zijn tot een productie kosten (voor rijders event) gekomen van €40.000. Een besparing van €30.000

In overeenkomst met deelnemers is het volgende afgesproken, deelname kosten:
100 betaalde deelnemers €400
150 betaalde deelnemers €270
200 betaalde deelnemers €200 (maximale 200 deelnemers toegestaan)

Deelname Pro-Class inclusief:                    Deelname Street-Class inclusief:
1 deelname ticket                                             1 deelname ticket
3 start crew tickets                                           1 start crew tickets
1 crew ticket                                                        3 crew tickets
Douches                                                                Douches
Stroom                                                                  Stroom
(Bestellen van Extra start crew tickets kan via de deelname formulier).

Wanneer de eerste 100 rijders het bedrag van €400 binnen 14 dagen (vrijdag 15 september) voor het event van september 2017 hebben betaald, gaat de race door.

Alle extra ontvangen deelname gelden, wordt verdeeld onder de betaalde rijders en geretourneerd. Dit betekend:
100 deelnemers à €400 is 40.000 (event gaat door).
110 deelnemers à €400 is 44.000
€44.000 – €40.000 = €4000 extra ontvangen
€4000 gedeeld door 110 deelnemers is €36
Elke deelnemer ontvangt €36 terug
Dan komt deelname kosten op €400 – €36 = €364 per deelnemer.
Bij meer betaalde aanmeldingen zal het voor iedereen voordeliger worden.

Om de kosten lager te krijgen wordt dus iedereen opgeroepen om meer rijders te laten inschrijven of sponsoren te zoeken voor nodig materiaal of financiering. Als we willen blijven racen in Drachten is dit de enige oplossing.

Wij willen allemaal racen dus tijd om in actie te komen!!!!

Voor meer informatie en/of vragen neem gerust contact via info@quartermile.nl